33

На даний час на ринку добрив представлений великий вибір гумітів. Але не всі гумати однакові!

Головними характеристиками гумітів є наявність в них гумусових речовин (таких як гумінові, гіматомілановіфульвокислоти), ступінь їх розчинності, однорідності, активності, а також наявність великого набору функціональних груп, складу амінокислот, кількості вуглеводних залишків та характеру їх розміщення. Саме за цими характеристиками і можна судити про якість та ефективність тим чи інших гумітів.

ЕКО-ГУМАТ:

 1. Мобілізує імунну систему рослини
 2. Стимулює розвиток міцної кореневої системи
 3. Інтенсифікує процеси обміну в рослинній клітині

Агроорганік

Інвестиції в якість та врожайність- запорука фінансової стабільності сільхозпідприємства

Одним з найважливіших складових інтенсивних сільськогосподарських технологій є система використання добрив. Листова підгодівля за останні декілька десятиліть стала загальноприйнятим прийомом в світовій агрономічній практиці. Внесення елементів живлення через листову поверхню – це не тільки корисне доповнення до харчування, але і швидка доставка поживних елементів в критичні періоди розвитку рослин. Листкове підживлення – ідеальний засіб для стимуляції фізіологічних процесів рослини.

Для забезпечення високого врожаю і якості сільськогосподарських продуктів важливо використовувати добрива с точно збалансованим співвідношенням всіх елементів харчування. А також речовин, які забезпечують їх доставку і максимальне засвоєння рослиною. Саме до таких речовин відносяться гумінові кислоти.

Образно кажучи, молекула гумінової кислоти як би захоплює мікроелемент в «клешню». Мембрана клітини рослини розпізнає цей комплекс як речовину родинну біологічним структурам і засвоює катіони металів (мікроелементів), гідроксиди, а також будь-який поживний елемент. Саме на цьому хелатируючому ефекті основна ефективність Еко-гуматута ступінь засвоєння макро і мікроелементів рослиною.

Якщо порівняти засвоєння рослинами звичайних мінеральних добрив і Еко-гумату, коефіцієнт засвоєння елементів живлення, що знаходяться в Еко-гуматіперевищує традиційні мінеральні добрива в 2 і більше разів. Саме на цій властивості засвоєння і засновані рекомендації по спільному використанню Еко-гумата та мінеральних добрив (наприклад карбаміда, аміачної селітри) із зменшенням норми внесення мінеральних добрив у 2 рази.

Для всіх макро- та мікроелементів халатируючим агентом являється Гідроксіетілідендіфосфоновая кислота (ОЕДФ). Гумінові кислоти створенні самою природою. Еко-Гумат виробляє їх в процесі переробки унікального природного гумінівмісної сировини із нещодавно відкритого родовища, яке багате фітогормонами, вітамінами, ферментами.
Взаємодіючи з клітиною рослини гуміновая кислота проявляє себе багатогранно:
По перше: відбувається збільшення проникності клітинної мембрани і як наслідок полегшення потрапляння поживних речовин всередину клітини, вона прискорює дихання рослини, ріст енергетики клітини та зв’язаних з ним інтенсифікація процесів обмінц.
По друге: проявляються захисні функції за рахунок пригнічення росту патогенних бактерій та цвілі. Попереджає цілий ряд грибкових захворювань за рахунок мобілізації імунної системи рослин.
Навіть якщо симптоми дефіциту живлення не очевидні, рослини можуть страждати від прихованого недоліку макро та мікроелементів. Саме тому ЕКО-ГУМАТ має у своєму складі всі необхідні рослині мінеральні елементи живлення.
ЕКО-ГУМАТ єдиний із представлених на ринку добрив, що містить максимально високий рівень мікроелементів у збалансованому співвідношенні, яке забезпечує рослину живленням в критичні фази розвитку.
Поживний комплекс, який є в ЕКО-ГУМАТІ відрізняється від аналогів високим ступенем хімічної чистоти, розчинністю всіх компонентів. Макро та мікроелементи, що містяться в ЕКО-ГУМАТІ захищені від впливу зовнішніх факторів молекулою гумінової кислоти. Саме тому вони не переходять в зв’язаний стан, не вступають в реакцію з пестицидами в бакових сумісях.
Завдяки цьому ЕКО-ГУМАТ сумісний практично зі всіма видами пестицидів та агрохімікатів.
Покращуючи дію активних складових гербіциду, гумінова кислота надовго продовжує термін його дії на бур’янах, при цьому мінімалізує або повністю знімає стрес і опіки у культурних рослин після використання пестицидів.
Наявність великої кількості альфа-амінокислот дає можливість рослинній клітині сприймати ЕКО-ГУМАТ як речовину родинну біологічним структурам, тим самим, це пояснює його високу транспортну та фізіологічну функцію, а також ефективність як органо-мінерального добрива!
Рослину потребують макро та мікроелементи протягом всієї вегетації, але найбільше всього в початкові фази розвитку та в період формування зав’язей плодів (тобто, майбутнього вроаю). В цей час на рослини діють різні стрес-фактори, які порушують нормальне кореневе живлення та процеси обміну навіть на грунтах з високим вмістом поживних речовин. Саме тому листові підживлювачі ЕКО-ГУМАТ дозволяють рослині проходити ці критичні періоди розвитку максимально безболісно. А забезпечення рослини усіма елементами живлення и максимально повне засвоєння їх за допомогою гумінової кислоти – це і є гарантія високих врожаїв та якості сільгосппродукції.


Жива формула+мікроелементи N:7 P:5 K:9

Рідке комплексне органо-мінеральне добриво на основі леонардиту та ОЕДФ

Еко-гумат виробляється за німецькою технологією

Препарат ТМ «Еко-гумат» отриманий із природнього екологічно чистого Леонардиту, збагаченого мікроелементами з використанням сучасних мікробіологічних технологій, які надають йому унікальні властивості.

Застосування препарату «Еко-Гумат» дозволяє:

 • Збільшити врожайність на грунтах різного рівня родючості
 • Забезпечити стійкість до різних захворювань
 • Здійснюватиантистресовийвплив при несприятливих  кліматичних факторах
 • Сформувати потужну кореневу систему 
 • Покращити якісні характеристики с/гпродукції
 • Знизити норму внесеннямінеральних добрив на 10 — 20% за рахуноксприяння препарату ТМ «Еко-гумат» повноцінномузасвоєннюдобрива
 • Підвищитиімунітетрослин
 • Збільшити процентсхожостірослин

Універсальний

Азот (N-NH2) …… 7,0%, Магній (MgO)…… 0,8%, Купрум (Cu)…… 0,7%, Кобальт (Co)…… 0,037%, Фульвокислоти …… не менше 20%, Фосфор(P2O5)…… 5,5%, Молібден (Mo)…… 0,043%, Залізо (Fe)…… 1,2%, Бор (B)…… 0,71%, Калій (K2O)…… 9,0%, Марганець (Mn)…… 0,9%, Цинк (Zn)…… 0,14%, Гумінові кислоти…… 105 г\л, Мас. Част. Фул. Кис.… 7.7 г\л, PH…… 8.5

Бор

Азот (N-NH2)…… 7,0%, Фульвокислоти …… не менше 20%, Бор (B)…… 15,0%, Густина…… 1,78г/мл, Гумінові кислоти…… 105 г\л, PH……7,2

Цинк

Азот (N-NH2)…… 7,0%, Фульвокислоти …… не менше 20%, Густина…… 1,43 г/мл, Сірка(S)…… 0,7% , Цинк(Zn)…… 7,2%, Гумінові кислоти…… 105 г\л, Мас. Част. Фул. Кис.…7 г\л, PH……5

Зерновий

Азот (N-NH2)…… 10,0%, Магній (MgO)…… 2,9%, Купрум (Cu)…… 0,3%, Фульвокислоти …… не менше 20%, Залізо (Fe)…… 0,8%, Бор (B)…… 2,8%, Калій (K2O)…… 9,0%, Марганець (Mn)…… 1,9%, Цинк(Zn)…… 0,9%, Гумінові кислоти…… 105 г\л, PH……5

Овочевий

Азот (N-NH2)…… 7,0%, Магній (MgO)…… 2,5%, Купрум (Cu)…… 0,85%, Кобальт (CaO)…… 2,5%, Фульвокислоти …… не менше 20%, Фосфор(P2O5)…… 5,5%,Молібден (Mo)…… 0,02%, Залізо (Fe)……0.8%, Бор (B)…… 0,9%, Калій (K2O)…… 9,0%, Марганець (Mn)……1.8%, Цинк(Zn)……7%, Гумінові кислоти…… 105 г\л, PH……5

Агроорганік

Еко-гумат характеризується наявністю високої концентрації мікроелементів

Високий вміст БОРУ, МАРГАНЦЯ, ЦИНКУ та КОБАЛЬТУ забезпечує цукровий буряк і соняшник в період інтенсивного росу та розвитку.

Бор підсилює розвиток репродуктивних органів, запобігає опаданню зав’язей.

ЖЕЛЕЗО та МІДЬ сприяє збільшенню морозостійкості озимих цукровості винограду і якості пивоварного ячменю.

МІДЬ входить до складу окислювальних ферментів і відграє важливу роль в метаболізмі рослин. Особливо чутливі до нестачі міді пшениця, ячмінь, овес, соняшник і плодові культури.

ЖЕЛІЗО регулює фотосинтез, дихання, білковий обмін.

МОЛІБДЕН необхідний для житя всіх рослин. Він входить до складу ферменту нітрорезуктази, що каталізує відновлення нітратів у рослинах.

ЦИНК необхідний для утворення хлорофілу та речовин для росту.

МАРГАНЕЦЬ регулює вуглеводний та  білковий обмін речовин.

АЗОТ, ФОСФОР, КАЛІЙ, МАГНІЙ, СІРКА – базові елементи живлення рослин.

АЗОТ – елемент утворення органічних речовин. Регулює ріст вегетативної маси. Визачае рівень врожайності.

ФОСФОР – елемент енергетичного забезпечення. Активізує ріст кореневої системи та закладки генеративних органів.

КАЛІЙ – елемент молодості клітин, зберігає та утримує воду, підсилює утворення цукру.

МАГНІЙ – збільшує ефективність фотосинтезу та формування хлорофілу.

СІРКА – приймає участь в азотному і білковому обмінних процесах.

Збільшення врожайності (при передпосівній обробці насіння і одноразовій обробці по вегетації)

 • Зернові культури до 20%
 • Соняшник до 15%
 • Помідори до 30%
 • Соя до 15%
 • Виноград до 20%
 • Картопля до 15%
 • Цукровий буряк до 15%
 • Кукурудза та силос до 30%